Od četrtka, 2. 9. 2021, vozi šolski avtobus po ustaljenem urniku.

 

V šolo:

– 6.50 za učence od 6. – 9. razreda,

– 7.35 za učence od 1. – 5. razreda,

– 6.55 Vodole.

 

Iz šole:

– 13.10 od ponedeljka do petka (Grušova),

– 14.00 ponedeljek, sreda, petek (Grušova),

– 14.50 torek in četrtek (Grušova),

– 13.55 od ponedeljka do petka (Vodole),

– 14.50 torek in četrtek (Vodole).

 

Jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda je organizirano od 7.00 v učilnici TIT (klet), za prvošolce od 6.00 oz. po predhodnem dogovoru v učilnici 1. razreda.

Učenci, ki ne bodo vključeni v JV naj prihajajo v šolo največ 10 minut pred pričetkom pouka.

 

Podaljšano bivanje se bo izvajalo za učence od 1. do 5. razreda do 16. ure. Po potrebi bo organizirano dežurstvo od 16.00 do 16.30.

 

Prijavnico za OPB bodo učenci prinesli prvi šolski dan domov in jo NASLEDNJI DAN izpolnjeno oddali razredničarki.

 

SKUPINA OPB učilnica

učitelji

 

OPB 1 1. a (pritličje) Urška Kukovec
OPB 2 2. b (1. nadstropje) Sonja Rečnik
OPB 3 3. a (klet) ostali učitelji
OPB 45 4. b (1. nadstropje) ostali učitelji

 

 

Učenci vstopajo in izstopajo iz šole pri dogovorjenem vhodu (pri 1. razredu, pri glavnem vhodu ali pri telovadnici). Spremljevalci v šolo ne vstopajo.

 

Ob prihodu v razred učenci razkužijo roke in sedejo na svoj prostor.

 

Učenci med poukom ostajajo v isti učilnici. Skupine ne prehajajo iz enega prostora v drugega. Učenci različnih skupin se med odmori in po končanem pouku ne družijo v prostorih šole, pred šolo, na avtobusni postaji, na igrišču.

 

Na hodnikih upoštevajo talne označbe, ki označujejo razdaljo med osebami.  VSI učenci na hodnikih in ostalih skupnih prostorih nosijo zaščitne maske.

 

Delo v šolski knjižnici poteka po urniku.

 

Spremljevalec otroka počaka pred vhodom v šolo. Učenec zapusti učilnico in pride pred vhod ob uri, ki jo starši sporočijo razredničarki na prijavnici za OPB oz. sproti kakorkoli pisno sporočijo vsako spremembo učitelju OPB.

 

Informator spremlja učence na avtobusno postajo in tam počaka z njimi do odhoda avtobusa. Do 14. ure skrbi tudi za varnost učencev, ki čakajo na spremljevalce pri vhodu. Od 14. ure dalje učenci čakajo sami (pazijo, da stojijo ZA VARNOSTNO OGRAJO!).

 

Učenci 1. razreda bodo ob dogovorjeni uri spremljevalca čakali v garderobi.

 

Pouk in življenje na šoli še vedno potekata v skladu s trenutno veljavnimi COVID ukrepi, zato redno spremljajte obvestila na spletni strani šole.

 

V mesecu septembru vas bomo povabili na roditeljske sestanke, kjer boste izvedeli ostale podrobnosti še več o šolskem letu 2021/2022. O podrobnostih boste predhodno obveščeni.

 

 

Kolektiv OŠ Malečnik

Skupno 655 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost