TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA 2018/2019

Tekmovanje poteka v organizaciji DMFA.

Cilji in namen tekmovanja

 • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju fizike,
 • popularizacija fizike,
 • odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev,
 • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

 • šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje
 • področno tekmovanje za srebrno Stefanovo priznanje
 • državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na področnem tekmovanju področna tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto Stefanovo priznanje, na področnem tekmovanju srebrno Stefanovo priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato Stefanovo priznanje, nekateri pa tudi praktične nagrade.

V šolskem letu 2018/2019 bodo tekmovanja potekala:

 • Šolsko tekmovanje 6. 2. 2019 ob 13. uri
 • Področno tekmovanje 15. 3. 2019 ob 14. uri
 • Državno tekmovanje 6. 4. 2019 ob 10. uri

Rezultati:

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 6 učencev iz 8. razreda in 10 učencev iz 9. razreda.

Bronasta priznanja so osvojili:

Mai Brus 8. r                                  Špela Polutnik 8. r                                 Ahac Zupančič 8. r                               

Matic Vernik 9. r                           Luka Žnidarič 9. r            Zarja Gumilar Papotnik 9. r              Katja Korc 9. r               Nika Čeh 9. r

Na področno tekmovanje so se uvrstili: Mai Brus, Špela Polutnik, Ahac Zupančič, Matic Vernik, Luka Žnidarič, Zarja Gumilar Papotnik, Katja Korc in Nika Čeh.

Na šolskem tekmovanju lahko osvoji bronasto Stefanovo priznanje do 1/3 tekmovalcev iz posamezne tekmovalne skupine na šoli, razvrščenih po dosežku, pri čemer mora imeti zadnji prejemnik vsaj 20 % možnih točk. Če imajo tekmovalci izven 1/3 razvrščenih enak dosežek kot prejemnik z najmanj točkami v 1/3 tekmovalcev, prejmejo tudi ti tekmovalci bronasto priznanje. Bronasto priznanje lahko dodatno prejmejo še vsi tekmovalci, ki so po svojih dosežkih v zgornji 1/5 vseh tekmovalcev v državi.

Regijskega tekmovanja se udeleži največ 15 % vseh udeležencev v posamezni tekmovalni skupini na šoli, tekmovalci morajo doseči vsaj 1/3 možnih točk. Pri izračunu števila tekmovalcev se uporabi celoštevilsko zaokrožanje navzgor. Regijskega tekmovanja se razen tekmovalcev iz prejšnjega odstavka tega člena udeležijo tudi tekmovalci, ki jih na osnovi dosežkov s šolskih tekmovanj izbere Komisija za popularizacijo (do 5 % števila udeležencev v posamezni tekmovalni skupini v regiji) po zaključku vnosov rezultatov šolskih tekmovanj.

Glede na to, da je tokrat na OŠ Malečnik v 8. in v 9. razredu osvojilo bronasto priznanje polovica udeležencev tekmovanja – torej 50 % , prav tako pa se lahko glede na dosežke na šolskem tekmovanju regijskega tekmovanja udeleži polovica tekmovalcev (50 %) v obeh kategorijah, 8. in 9. razred, je dosežek resnično izjemen.

Področnega tekmovanja so se uvrstili 3 učenci iz 8. r in 5 učencev iz 9. r.

Srebrna Stefanova priznanja na področnem tekmovanju so osvojili:

Špela Polutnik (8. r), Katja Korc (9. r), Matic Vernik (9.r), Luka Žnidarič (9. r).

Na državno tekmovanje v znanju fizike za Stefanova priznanja so se uvrstili: Katja Korc, Matic Vernik in Luka Žnidarič.

REZULTATI DRŽAVNEGA TEKMOVANJA V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA

ZLATO PRIZNANJE – je osvojila Katja Korc

SREBRNO PRIZNANJE Z DRŽAVNEGA TEKMOVANJA – je osvojil Matic Vernik

SREBRNO PRIZNANJE Z DRŽAVNEGA TEKMOVANJA – je osvojil Luka Žnidarič

                                                       Čestitamo!

Razpis

Pravilnik

Mentor Miloš Čučkovič

Skupno 369 obiskov, današnjih obiskov 1