TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA 2018/2019

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja organizira društvo matematikov fizikov in astronomov – DMFA.

Cilji in namen tekmovanja

 • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
 • popularizacija matematike,
 • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Tekmovanje poteka za učence od 1. – 9. razreda. Udeležba na tekmovanju je prostovoljna.  Tekmujejo lahko le učenci, ki do tekmovanja oddajo podpisano pisno izjavo staršev ali skrbnikov s katero soglašajo z javno objavo dosežkov.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

šolsko tekmovanje:

 • četrtek, 21. marca 2019, ob 11.00, 1. – 3. razred
 • četrtek, 21. marca 2019, ob 13.00, 6. – 9. razred

 državno tekmovanje:    

 • sobota, 13. aprila 2019, ob 9.00, 5. – 9. razred


RAZPIS TEKMOVANJA

PRAVILNIK TEKMOVANJA

VSEBINSKI PROGRAM TEKMOVANJA

PRIPARAVA NA TEKMOVANJE

Na tekmovanje se bomo pripravljali pri pouku in pri krožku. Za samostojne vaje pa sta v knjižnici na voljo knjigi Mednarodni matematični kenguru ali vaje in naloge iz predhodnih tekmovanj, ki jih preko spleta lahko naročite pri DMFA.

mentorica Mojca Burjek

 

 

 

 

 

TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA 2017/2018

Tekmovanje poteka v organizaciji DMFA.

Cilji in namen tekmovanja

 • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju fizike za OŠ,
 • primerjanje znanja med učenci na področju fizike,
 • popularizacija fizike,
 • odkrivanje in spodbujanje za fiziko nadarjenih učencev,
 • spopolnjevanje v eksperimentalnem delu,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja fizike,
 • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Ravni tekmovanja

 • šolsko tekmovanje za bronasto Stefanovo priznanje
 • področno tekmovanje za srebrno Stefanovo priznanje
 • državno tekmovanje za zlato Stefanovo priznanje

Naloge

Naloge za vse ravni tekmovanja pripravi državna tekmovalna komisija.

Vrednotenje izdelkov

Izdelke na šolskem tekmovanju ovrednotijo učitelji šole, na področnem tekmovanju področna tekmovalna komisija, na državnem tekmovanju pa državna tekmovalna komisija s sodelavci.

Priznanja

Najuspešnejši tekmovalci na šolskem tekmovanju prejmejo (v skladu s Pravilnikom) bronasto Stefanovo priznanje, na področnem tekmovanju srebrno Stefanovo priznanje, na državnem tekmovanju pa zlato Stefanovo priznanje, nekateri pa tudi praktične nagrade.

Všolskem letu 2017/2018 bodo tekmovanja potekala:

 • Šolsko tekmovanje 6. 2. 2018 ob 13. uri
 • Področno tekmovanje 16. 3. 2018 ob 14. uri
 • Državno tekmovanje 14. 4. 2018 ob 10. uri

Rezultati:

Šolskega tekmovanja se je udeležilo 6 učencev iz 8. razreda in 3 učenci iz 9. razreda.

Bronasta priznanja so osvojili:

Katja Korc 8. r                                  Matic Vernik 8. r                                 Zarja Gumilar – Papotnik 8. r                                Tjaša Lah 9. r

Na področno tekmovanje so se uvrstili: Katja Korc, Matic Vernik in Tjaša Lah.

Na področnem tekmovanju 16. 3. 2018 v Benediktu sta Katja Korc in Matic Vernik osvojila srebrno Stefanovo priznanje.

S svojim dosežkom sodita med zgornjih 10 % vseh udeležencev regijskega tekmovanja, tako, da sta se uvrstila na državno tekmovanje, ki bo 14. 4. 2018. Gostitelj tekmovanja je UM, Fakulteta za naravoslovje in matematiko.

DRŽAVNO TEKMOVANJE V ZNANJU FIZIKE ZA STEFANOVA PRIZNANJA:
Zlato priznanje je prejela Katja Korc, srebrno priznanje pa je prejel Matic Vernik.

                                                       Čestitamo!

Razpis

Pravilnik

                   Mentor Miloš Čučkovič

 

TEKMOVANJE IZ ZNANJA LOGIKE 2018/2019

Tekmovanje osnovnošolcev iz znanja logike organizira zveza  za tehniško kulturo Slovenije  – ZOTKS.

Cilji tekmovanja so:

 • širjenje znanja in poglabljanje že osvojenega znanja na področju logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih pri nadgrajevanju znanja s področja logike in lingvistike nad zahtevnostjo šolskega programa,
 • primerjanje znanja med učenci na področju logike in lingvistike,
 • popularizacija logike in lingvistike ter izbirnega predmeta logika,
 • odkrivanje in razvijanje sposobnosti povezovanja drugih znanj in logike,
 • odkrivanje in spodbujanje nadarjenih za logično mišljenje in lingvistiko,
 • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja logike in lingvistike,
 • spodbujanje mladih k logičnemu razmišljanju in odločanju.

Tekmovanje organiziramo  za učence od 3. – 9. razreda. Udeležba na tekmovanju je prostovoljna.  Tekmujejo lahko le učenci, ki do tekmovanja oddajo podpisano pisno izjavo staršev ali skrbnikov s katero soglašajo z javno objavo dosežkov.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

šolsko tekmovanje:

 • četrtek, 27. september 2018, ob 13.00, 3. – 9.  razred

 državno tekmovanje:    

 • sobota, 20. oktober 2018, ob 9.30, 7. – 9. razred

RAZPIS

PRAVILNIK

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE

Učenci se bodo na tekmovanje pripravljali pred ali po pouku, pod vodstvom svojih mentorjev. Samostojno pa lahko vadijo ob nalogah iz predhodnih tekmovanj.

učiteljica Mojca Burjek

 

 

 

 

 

 


Skupno 22 obiskov, današnjih obiskov 1