TEKMOVANJE OSNOVNOŠOLCEV V ZNANJU MATEMATIKE ZA VEGOVA PRIZNANJA 2019/2020

Tekmovanje osnovnošolcev v znanju matematike za Vegova priznanja organizira društvo matematikov fizikov in astronomov – DMFA.

Cilji in namen tekmovanja

  • Širjenje znanja in poglabljanje že osvojenih znanj tudi nad zahtevnostjo rednega programa na področju matematike za OŠ,
  • primerjanje znanja med učenci na področju matematike,
  • popularizacija matematike,
  • odkrivanje in spodbujanje za matematiko nadarjenih učencev,
  • motivacija za nadaljnje poglabljanje znanja s področja matematike,
  • spodbujanje druženja mladih iz različnih šol in okolij.

Tekmovanje poteka za učence od 1. – 9. razreda. Udeležba na tekmovanju je prostovoljna.  Tekmujejo lahko le učenci, ki do tekmovanja oddajo podpisano pisno izjavo staršev ali skrbnikov s katero soglašajo z javno objavo dosežkov.

Tekmovanje poteka na dveh ravneh:

šolsko tekmovanje:

  • četrtek, 18. marca 2021, ob 11.00, 1. – 3. razred
  • četrtek, 18. marca 2021, ob 13.00, 6. – 9. razred

 državno tekmovanje:    

  • sobota, 17. aprila 2021, ob 9.00, 5. – 9. razred

RAZPIS TEKMOVANJA

PRAVILNIK TEKMOVANJA

VSEBINSKI PROGRAM TEKMOVANJA

PRIPRAVA NA TEKMOVANJE

Na tekmovanje se bomo pripravljali pri pouku in pri krožku. Za samostojne vaje pa sta v knjižnici na voljo knjigi Mednarodni matematični kenguru ali vaje in naloge iz predhodnih tekmovanj, ki jih preko spleta lahko naročite pri DMFA.

mentorica Mojca Burjek

 

Skupno 520 obiskov, današnjih obiskov 1