Spoštovani starši!

S spremembami Zakona o osnovni šoli bomo v šolskem letu 2014/2015 začeli izvajati pouk neobveznih izbirnih predmetov (NIP). V skladu s prehodnimi in končnimi določbami zakona se bo pouk začel izvajati postopoma, in sicer v šolskem letu 2014/2015 za učence 4. in 7. razreda.

 

 

V nadaljevanju  vas želimo kratko seznaniti s posebnostmi neobveznih izbirnih predmetov.

Učencem bomo ponudili pouk naslednjih neobveznih izbirnih predmetov (NIP):

4. razred

      drugi tuji jezik (nemščina),

      umetnost (gledališka dejavnost),

      računalništvo,

      tehnika,

      šport.

       7. razred

–     drugi tuji jezik (hrvaščina)

           Izvajali bomo tiste NIP, za katere bo zadostno število prijav.

 NIP sodijo v razširjeni program osnovne šole, torej so za učence neobvezni.

Umeščeni bodo v urnik otrok kot predure ali zadnje ure.

Pouk teh predmetov bodo izvajali strokovni delavci naše šole, ki za poučevanje teh predmetov izpolnjujejo predpisane kadrovske pogoje.

Posamezni predmet se bo izvajal po eno uro tedenskorazen tuji jezik, ki se bo izvajal v obsegu dveh ur tedensko.

Učenec lahko izbere največ dve uri pouka neobveznih izbirnih predmetov tedensko. (Op.: Če torej izbere tuji jezik, je obseg ur izpolnjen.)

Znanje učencev se pri teh predmetih ocenjuje. Pri ocenjevanju so ti predmeti izenačeni z obveznimi predmeti. Zaključne ocene pa se vpišejo v spričevalo.

Prisotnost učenca pri predmetu se obravnava enako kot pri obveznih predmetih, vsako odsotnost morajo starši opravičiti.

Menjava neobveznega izbirnega predmeta

Učenec lahko vsako leto zamenja neobvezni izbirni predmet, če to želi, lahko pa svoje znanje pri istem predmetu nadgrajuje in poglablja skozi celotno triletje, torej od 4. do 6. razreda.

Če si učenec ob začetku šolskega leta  premisli in želi zamenjati neobvezni izbirni predmet, je menjava možna v mesecu septembru tekočega šolskega leta, vendar le v okviru predpisanega števila učnih skupin oz. do popolnitve mest v posamezni učni skupini.

Učne načrte za omenjene neobvezne izbirne predmete si lahko ogledate na naslednjih povezavah:

Nemščina:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Drugi_TJ_izbirni_neobvezni.pdf

Šport:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Sport_izbirni_neobvezni.pdf

Umetnost:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Umetnost_izbirni_neobvezni.pdf

Računalništvo:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf

Tehnika:http://www.mizs.gov.si/fileadmin/mizs.gov.si/pageuploads/podrocje/os/devetletka/program_razsirjeni/Tehnika_izbirni_neobvezni.pdf

                                                                                              

 

                                                                                                           Ravnatelj

                                                                                                           Rudolf Sedič

   

 

Skupno 256 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost