Starše prosimo , da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Prvi roditeljski sestanek je skupen in sicer drugo sredo v mesecu septembru. Termine ostalih sestankov določijo razredniki in jih pravočasno objavijo.

Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne,kot jih kaže spodnja tabela.  Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času (predhoden dogovor z razrednikom).

RODITELJSKI SESTANKI SKUPNE GOVORILNE URE INDIVIDUALNE GOVORILNE URE

SEPTEMBER

Prvi skupni rod. sest.

 

  12. 9. 2018 ob 17. uri

OKTOBER  po dogovoru
NOVEMBER  po dogovoru
DECEMBER  po dogovoru
JANUAR  po dogovoru
FEBRUAR  po dogovoru
MAREC  po dogovoru
APRIL  po dogovoru
MAJ  po dogovoru
JUNIJ

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.