Starše prosimo , da redno obiskujete roditeljske sestanke in govorilne ure, ker boste samo tako lahko spremljali otrokov napredek v šoli. Prvi roditeljski sestanek je skupen in sicer drugo sredo v mesecu septembru. Termine ostalih sestankov določijo razredniki in jih pravočasno objavijo.

Popoldanske govorilne ure so skupne ali individualne,kot jih kaže spodnja tabela.  Na pogovor z učiteljem lahko pridete tudi v dopoldanskem času (predhoden dogovor z razrednikom).

Za organizirano uresničevanje interesov staršev je v zavodu oblikovan Svet staršev, ki je posvetovalni organ ravnatelja in učiteljskega zbora.

Sestavljajo ga starši, izvoljeni na roditeljskih sestankih.

RODITELJSKI SESTANKI SKUPNE GOVORILNE URE

SEPTEMBER

Prvi skupni rod. sest.

 

  12. 9. 2018 ob 17. uri

OKTOBER  4. 10. 2018
NOVEMBER  14. 11. 2018
DECEMBER  12. 12. 2018
JANUAR  16. 1. 2019
FEBRUAR  13. 2. 2019
MAREC  13. 3. 2019
APRIL  10. 4. 2019

 

Skupno 112 obiskov, današnjih obiskov 1