Danes, 10. decembra, obeležujemo svetovni dan človekovih pravic. Na ta dan je bila leta 1948 v Parizu sprejeta Splošna deklaracija človekovih pravic.

Deklaracija je skupen ideal ljudstev in narodov z namenom, da bi vsi organi družbe in posamezniki razvijali spoštovanje teh pravic in svoboščin ter zagotovili njihovo splošno priznanje in spoštovanje. Deklaracija je zgodovinski dokument, ki je na univerzalni ravni prvič zapisala pravice in svoboščine vseh ljudi ne glede na raso, barvo kože, spol, jezik, vero, politično ali drugo prepričanje, narodno ali socialno pripadnost, premoženje, rojstvo oziroma kakršnokoli drugo okoliščino.

Dan človekovih pravic nas opominja, da so človekove pravice univerzalne, nedeljive, neodtujljive, soodvisne in medsebojno povezane. Vendar nas opominja tudi, da teh pravic ni mogoče jemati za samoumevne in da jih je treba nenehno braniti.

Naredimo letošnji Svetovni dan človekovih pravic lepši za vse nas.

Skupno 247 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost