Mateja Veltrusky , ravnateljica

 

1.a: učilnica št. 1 (pritličje), razredničarka Tina Fošnarič     tina.fosnaric@osmalecnik.si

2.a: učilnica št. 3 (pritličje), razredničarka Mateja Simonič  mateja.simonic@osmalecnik.si

3.a: učilnica št. 30 (klet), razredničarka Nataša Potočnik   natasa.potocnik@osmalecnik.si

3.b: učilnica št. 7 (1. nadstropje), razredničarka

4.a: učilnica št.21 (klet), razredničarka

5.a: učilnica št. 42 (1. nadstropje), razredničarka Natalija Harb   natalija.harb@osmalecnik.si

5.b: učilnica št.42 (1. nadstropje), razredničarka Darja Ferk     darja.ferk@osmalecnik.si

6.a: učilnica št. 41 (1. nadstropje ZGO), razredničarka Iris kaukler Murko  iris.kukler@osmalecnik.si

7.a: učilnica št. 34 (pritličje SLO), razredničarka Tea Koračin  tea.koračin@osmalecnik.si

8.a: učilnica št. 35 (pritličje BIO), razrednik Špela Sedič (SLJ)  spela.sedic@osmalecnik.si

9.a: učilnica št. 33 (pritličje MAT), razredničarka Sabina Lešnik  sabina.lesnik@osmalecnik.si

 

 

Urška Kukovec,  druga strokovna delavka v 1. razredu, OPB1   urska.kukovec@osmalecnik.si

Darink a Budja, SLJ, knjižničarka  darinka.budja@osmalecnik.si

Mojca Burjek, MAT, OPB mojca.burjek@osmalecnik.si

Miloš Čučkovič, MAT, FIZ, OPB  milos.cuckovic@osmalecnik.si

Klavdija Gredin, TJA  klavdija.gredin@osmalecnik.si

Iris Kaukler Murko, OPB1, TJN, SLJ iris.kaukler@osmalecnik.si

Tea Koračin, TIT, OPB 3  tea.koracin@osmalecnik.si

Nika Lopert, JV, LUM    nika.lopert@osmalecnik.si

Matej Luketič, GUM, pevski zbor  matej.luketic@osmalecnik.si

Petra Najvirt, TJA, TJN  petra.najvirt@osmalecnik.si

Tomi Matjašič, ŠPO  tomi.matjasic@osmalecnik.si

Sonja Rečnik, OPB 2  sonja.recnik@osmalecnik.si

Simona Šket Žiberna, NAR, BIO, KEM, GOS simona.sket-ziberna@osmalecnik.si

Andreja Žvajker, OPB, ZGO, GEO, DKE  andreja.zvajker@osmalecnik.si

 

Alojz Diemat, čistilec

Janez Fajfar, hišnik

Slavica Kelbič, čistilka

Jožica Knedl, čistilka

Anica Kramberger, laborantka, računalničarka  anica.kramberger@osmalecnik.si

Mirjana Lenič, kuharica

Teja Vaš, tajnica

Brigita Šiško, računovodkinja, tajnica

Tina Lovrec, svetovalna delavka – pedagoginja.osmbma@guest.arnes.si

Dragica Jurkušek – organizatorka prehrane

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skupno 6.556 obiskov, današnjih obiskov 4