PRAVILNIK O ŠOLSKEM REDU

V želji, da bi se med seboj dobro razumeli in počutili, moramo upoštevati PRAVILA_
PRIHOD V ŠOLO

Na poti v šolo in iz nje upoštevamo pravila prometne varnosti in se obnašamo spodobno. K pouku prihajamo pravočasno (najmanj 10 minut pred začetkom pouka). Če zamudiš, pridi takoj k pouku, potrkaj na vrata in se opraviči.
Varovanje in nadzor vstopanja učencev v šolo nadzoruje informator.
ODSOTNOST UČITELJA

Če učitelja ni k pouku pet minut po zvonjenju, mora reditelj javiti odsotnost ravnatelju, svetovalni delavki ali v tajništvo.
UREJENOST

Za red in čistočo v razredu je odgovoren vsak učenec. Učenci skrbijo, da je učilnica čista in urejena. V učilnicah so učenci v copatih. Reditelja imata še naslednje dolžnosti:
– med odmori in po poku obrišeta tablo,
– na začetku vsake ure javita učitelju manjkajoče učence in ga obvestita o drugih spremembah v razredu,
– po končanem pouku zadnja zapustita razred, pospravita učila, zapreta okna, ugasneta luči.
Neupoštevanje šolskega reda se obravnava v skladu s Pravilnikom o pravicah in dolžnostih učencev v osnovni soli.
MALICA, ODMORI

Petminutni odmor je čas med šolskimi urami, v katerem učenci zamenjajo učilnice in se pripravijo na delo v naslednji uri. Nadzor opravljajo dežurni učitelji.
Potek malice nadzirajo dežurni učitelji.

DROBNI NASVETI

· Vprašanja o malici in kosilu urejaj v tajništvu šole.

· Za izgubljene predmete povprašaj v tajništvu .

· Dražje predmete puščaj doma.

· Ne nosi v šolo preveč denarja.

· Če se poškoduješ ali se je poškodoval drug učenec, poišči učitelja ali drugega delavca šole.

· Če si karkoli poškodoval, javi razredniku ali učitelju.

· V šolski torbi nosi stvari le za ure, ki so tisti dan na urniku, da torba ne bo pretežka.

· O kakršnemkoli problemu se posvetuj z razrednikom, tebi najbližjim učiteljem, socialno delavko ali ravnateljem.

· Pazi na svojo varnost in varnost drugih.

· Uporabljaj najbolj varno pot v šolo.

· Zavaruj sebe in svoje predmete.

KJERKOLI SI, KAMORKOLI GREŠ, VEDNO SE OBNAŠAJ LEPO IN BODI PONOSEN, DA SI UČENEC/UČENKA OSNOVNE ŠOLE MALEČNIK .

Skupno 132 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost