Spoštovani starši!

Vsebinska analiza tretjega tedna izobraževanja na daljavo, ki smo ga izvajali na OŠ Malečnik,  je pokazala izredno veliko motivacijo vseh, tako učiteljev in učencev kot tudi vas, staršev. Posebej želim izpostaviti neposredno komunikacijo med učitelji in učenci, med učitelji in starši ter aktivnost in zmožnost slehernega učenca, da napreduje ob skrbnem učiteljevem vodenju ter kakovostni povratni informaciji. Ravno zaradi tega ugotavljamo, pa ne samo na OŠ Malečnik, ampak smo podobna navodila dobili tudi od Zavoda Republike Slovenije za šolstvo, da za izobraževanje na daljavo urnik, po katerem poteka klasični pouk, ni primeren. Ker se morajo učitelji pri pouku na daljavo  osredotočiti le na temeljne cilje učnega načrta glede na standarde znanja, ker je zelo pomembno dobro počutje in zdravje učencev, ker izobraževanje na daljavo temelji na zaupanju in priložnosti, da tudi učenci prevzamejo odgovornost za svoje učenje in znanje, smo se odločili, da tudi urnik spremenimo in prilagodimo tem novim oblikam dela, v katerega nas je prisililo izredno stanje zaradi COVID-19.

Ker je tudi preverjanje znanja in napredka učencev odvisno od načina izobraževanja ter od možnosti, ki jih imajo učitelji in učenci, je le-to s psihološkega in sociološkega vidika še posebej občutljivo. Pred ocenjevanjem znanja bodo  učitelji izvajali in spodbujali proces izobraževanja na daljavo s posebnim poudarkom na obravnavi temeljnih učnih vsebin predmeta, utrjevanju znanja in z različnimi oblikami ter metodami preverjanja znanja.

Zato ocenjevanja znanja v mesecu aprilu ne bo.

Učitelji bodo še naprej izvajali aktivnosti tako, da izobraževanje na daljavo predstavlja kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport bo po sprejetju interventnega zakona pripravilo vse potrebne spremembe Pravilnika za preverjanje in ocenjevanje znanja v OŠ ter drugih predpisov, ki bodo zagotavljali možnost ocenjevanja učenčevega napredka in drugih dopustnih načinov ocenjevanja, število potrebnih ocen pri določenem predmetu in način zaključevanja ocen pri posameznem predmetu ter zaključka šolskega leta.

O vsem vas bomo pravočasno obvestili.

Ostanite zdravi.

Ravnatelj Rudolf Sedič

Skupno 322 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost