Od srede, 2. 9. 2020, vozi šolski avtobus po ustaljenem urniku.

 V šolo:

– 6.50 za učence od 6. – 9. razreda,

– 7.35 za učence od 1. – 5. razreda,

– 6.55 Vodole.

Iz šole:

– 13.10 od ponedeljka do petka (Grušova),

– 14.00 ponedeljek, sreda, petek (Grušova),

– 14.50 torek in četrtek (Grušova),

– 13.55 od ponedeljka do petka (Vodole),

– 14.50 torek in četrtek (Vodole).

Jutranje varstvo za učence od 2. do 5. razreda je organizirano od 7.00 v učilnici TIT (klet), za prvošolce od 6.00 oz. po predhodnem dogovoru v učilnici 1. razreda.

Podaljšano bivanje se bo izvajalo za učence od 1. do 5. razreda do 16. ure. Po potrebi bo organizirano dežurstvo od 16.00 do 16.30.

Prosimo, da izpolnjeno prijavnico za OPB učenci prinesejo prvi šolski dan in jo oddajo razredničarki. Lahko jo tudi pošljete na njen e-naslov, ki ga najdete na šolski spletni strani (zavihek levo »O šoli – Zaposleni«).

SKUPINA OPB učilnica

 

učitelji

 

OPB 1 1. a (pritličje) Sonja Rečnik
OPB 2 2. a (klet) Urška Kukovec
OPB 3 3. a (1. nadstropje) Tea Koračin in ostali učitelji
OPB 45 4. a ali 5. a (1. nadstropje) ostali učitelji

 

Učenci vstopajo in izstopajo iz šole pri dogovorjenem vhodu (pri 1. razredu ali pri telovadnici). Spremljevalci v šolo ne vstopajo.

Ob prihodu v razred učenci razkužijo roke in sedejo na svoj prostor. Stvari si med seboj ne izposojajo, ne menjavajo.

Učenci torbe s šolskimi potrebščinami vsak dan odnašajo domov.

Učenci med poukom ostajajo v isti učilnici. Skupine ne prehajajo iz enega prostora v drugega. Učenci različnih skupin se med odmori in po končanem pouku ne družijo v prostorih šole, pred šolo, na avtobusni postaji, na igrišču.

Na hodnikih upoštevajo talne označbe, ki označujejo razdaljo med osebami. Učitelji in ostali strokovni delavci šole ter učenci od 6. do 9. razreda na hodnikih nosijo zaščitne maske.

Učenci malicajo v razredu. Pred malico temeljito umijejo roke in razkuženo mizo pokrijejo s papirnato brisačo. Hrano razdeli učiteljica.

Učenci različnih skupin med kosilom pazijo na varnostno razdaljo.

Učenci v šolo ne prinašajo hrane in prigrizkov, kar velja tudi ob praznovanju rojstnih dni.

V sanitarije vstopajo posamično. Vrata odpirajo s komolcem. Temeljito umijejo roke.

Delo v šolski knjižnici poteka omejeno (Navodila uporabe knjižnice).

Spremljevalec otroka počaka pred vhodom v šolo. Učenec zapusti učilnico in pride pred vhod ob uri, ki jo starši sporočijo razredničarki na prijavnici za OPB oz. sproti kakorkoli pisno sporočijo vsako spremembo učitelju OPB (e-naslovi učiteljev).

Informator spremlja učence na avtobusno postajo in tam počaka z njimi do odhoda avtobusa. Do 14. ure skrbi tudi za varnost učencev, ki čakajo na spremljevalce pri vhodu. Od 14. ure dalje učenci čakajo sami (stojijo ZA VARNOSTNO OGRAJO!).

Interesne dejavnosti, izbirni programi, RaP potekajo po urniku.

 

Pouk in življenje na šoli še vedno potekata drugače, kot smo bili vajeni pred mesecem marcem. Po najboljših močeh bomo poskušali zagotoviti predvsem ustrezne higienske pogoje na šoli za omejevanje širjenja okužb. Še vedno računamo na vaše sodelovanje, strpnost, predvsem pa na dosledno spoštovanje opisanega protokola aktivnosti in organizacije življenja na šoli.

Skupina učiteljev za protokol gibanja in dela v razmerah povezanih s COVID-19

Skupno 732 obiskov, današnjih obiskov 1
Dostopnost