INFORMACIJE O OSKRBI UČENCEV Z UČBENIKI IN DELOVNIMI ZVEZKI (pdf)

Seznam gradiv 2020/2021

INFORMACIJE O OSKRBI UČENCEV Z UČBENIKI, DELOVNIMI ZVEZKI IN POTREBŠČINAMI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021

UČBENIŠKI SKLAD

 • Šola omogoča učencem, da si izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada. Stroške izposoje krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je za starše brezplačna. Izkušnje preteklih let kažejo, da si vsi učenci izposodijo učbenike iz učbeniškega sklada, zato naročilnic za izposojo ni potrebno oddati. V kolikor si ne želite brezplačno izposoditi učbenikov v šoli, vas prosimo, da nas o tem obvestite do najkasneje 19. 6. 2020 na e-naslov darinka.budja@osmalecnik.si (upravljavka učbeniškega sklada).

Učenci prejmejo učbeniški komplet prvi šolski dan v septembru. Ko učenec prejme učbenike, jih je potrebno obvezno oviti in opremiti z imenom izposojevalca. Ime je potrebno napisati na ovitek in ne v učbenik. V učbenike ničesar ne pišejo. Po zaključku šolskega leta morajo učenci učbenike in berila vrniti šoli. Učenci vračajo učbeniške komplete zadnji teden pouka v juniju. V letošnjem šolskem letu učenci vračajo učbenike po priporočilih NIJZ, MIZŠ in ZRSŠ. Navodila in razpored vračanja prejmejo razredniki. Če bo kakšen učbenik uničen ali ga otrok ne bo vrnil, boste ob koncu šolskega leta, v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 12/20), poravnali določen znesek.

 • Prav tako tudi stroške delovnih zvezkov za 1., 2. in 3. razred krije Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, zato je za vas brezplačno. Gradivo nabavi šola, učenci pa ga prejmejo prvi šolski dan.

DELOVNI ZVEZKI 4. DO 9. RAZRED TER OSTALE POTREBŠČINE OD 1. DO 9. RAZREDA

 • Delovni zvezki za ostale razrede (4. do 9. razred) in ostale potrebščine niso uvrščeni v šolski učbeniški sklad, zato jih starši plačate v celoti. Starši lahko s pomočjo seznama delovne zvezke in ostale potrebščine kupite sami v knjigarnah, katerim smo poslali sezname (spletni nakup ali fizični nakup v poslovalnici), lahko pa jih nabavite tudi v katerikoli knjigarni.

Sezname učbenikov, delovnih zvezkov ter potrebščin smo posredovali tudi naslednjim knjigarnam oz. distributerjem:

nakup v poslovalnicah MESTNA KNJIGARNA MARIBOR, Ulica 10. Oktobra 4, KNJIGARNA EUROPARK, Pobreška 18, PAPIRNICA JURČIČEVA, Jurčičeva 8.

 • DZS: spletni nakup delovnih zvezkov od 4. do 9. razreda na povezavah:
 1. RAZRED https://www.dzs.si/prednarocila/5206634/30575
 2. RAZRED https://www.dzs.si/prednarocila/5206634/30576
 3. RAZRED https://www.dzs.si/prednarocila/5206634/30577
 4. RAZRED https://www.dzs.si/prednarocila/5206634/30578
 5. RAZRED https://www.dzs.si/prednarocila/5206634/30579
 6. RAZRED https://www.dzs.si/prednarocila/5206634/30580

Po sklepu Sveta staršev bo šola nabavila:

 • material za pouk likovne umetnosti za učence od 1. do 9. razreda (10€, plačilo po položnici),
 • potrebščine za neobvezni izbirni predmet UMETNOST in obvezni izbirni predmet LIKOVNO SNOVANJE – če ju bomo izvajali, odvisno od števila prijav, (5€, plačilo po položnici).

Malečnik, 10. 6. 2020

Upravljavka učbeniškega sklada                                                                  Ravnatelj

Darinka Budja                                                                                               Rudolf Sedič

Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov

 

 

Skupno 846 obiskov, današnjih obiskov 1