UČNA GRADIVA

Informacije o oskrbi učencev z učnimi gradivi za šolsko leto 2024/2025

Po Katalogu potrjenih učbenikov, ki ga je objavilo MVI za šolsko leto 2024/2025, so učbenike, delovne zvezke in ostale pripomočke izbrali strokovni in razredni aktivi učiteljev naše šole.

Letos ne bomo delili naročilnic za učbeniški sklad, smo pa knjigarnam posredovali naše sezname za delovne zvezke. Cene v seznamu gradiv, ki je objavljen v povezavi spodaj, so informativne narave in se med različnimi ponudniki lahko razlikujejo, predvsem pri učnih pripomočkih.

Za morebitne dodatne informacije lahko kontaktirate skrbnico učbeniškega sklada:
 tadeja.ferk@osmalecnik.si

Učbeniški sklad 

Spoštovani starši,

učbenike si učenci lahko izposojajo iz šolskega učbeniškega sklada in jih po koncu šolskega leta vrnejo v šolsko knjižnico ali v matični razred. Če bi pa želeli učbenike kupiti sami in jih obdržati, vam prilagajamo seznam učbenikov, ki jih uporabljamo na šoli.

Seznam učbenikov, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, je pripet v povezavi: SEZNAM UČBENIKOV

Izposojevalnino za učbenike vsem učencem od 1. do 9. razreda poravna MVI. Učenci prejmejo učbenike v šolski knjižnici prvi teden pouka. Nepoškodovane učbenike vrnejo v šolsko knjižnico ob izteku šolskega leta. Če učenec vrne poškodovan ali uničen učbenik oziroma ga ne vrne, je potrebno zanj ob koncu šolskega leta plačati odškodnino v skladu z 12. členom Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov. Če učenec ob koncu letošnjega šolskega leta ne bo vrnil vseh učbenikov in za izgubljene, poškodovane ali uničene učbenike ne bo plačana odškodnina, bo učbeniški komplet za novo šolsko leto prejel po poravnanih obveznostih.

Vsi učenci prejmejo učbenike iz učbeniškega sklada, če pa bo kdo želel uporabljati lastne učbenike, morate starši podpisati izjavo, da si učenec ne bo izposodil učbenikov iz učbeniškega sklada naše šole, in jo predati skrbnici učbeniškega sklada do petka, 28. junija 2024. Izjava je v povezavi: IZJAVA

Delovni zvezki in potrebščine

Spoštovani starši,

pred vami je nabor delovnih zvezkov in šolskih potrebščin, ki jih bodo vaši otroci potrebovali v šolskem letu 2024/2025. Če so na seznamu za novo šolsko leto potrebščine, ki jih je vaš otrok uporabljal letos in so še uporabne, ni potrebno kupiti novih. Gradivo za izbirne predmete kupite le, če bo vaš otrok obiskoval določeni izbirni predmet.

Na naši spletni strani objavljamo tudi ponudbe za delovne zvezke različnih založnikov in trgovin. Če bi želeli delovne zvezke kupiti v kakšni drugi trgovini ali založbi, ki ni oddala ponudbe, je to vaša pravica, vendar vas prosimo, da pazite na zahtevane EAN-kode, saj lahko pri kupovanju po naslovu pride do napake.

Seznam vseh učnih gradiv, ki jih učenci uporabljajo v posameznem razredu, je pripet v povezavi. Starši nabavite delovne zvezke, zvezke in potrebščine.

 1. razred  2. razred  3. razred  4. razred  5. razred  6. razred  7. razred  8. razred  9. razred

Povezava do ponudb založb in trgovin

 Kopija Nova

 Mladinska knjiga

 PRINTINK

go2school

DZS

 

 

Skupno 3.080 obiskov, današnjih obiskov 2
Dostopnost