Zapisniki

18. 2. 2012 Zapisnik 6. seje SZ 28.9.2023 5. 6. 2012 Zapisnik 7. seje SZ 12.3.2024 Zapisnik 8. seje SZ 20. 6. 2024 28. 9. 2012 19. 12. 2012 27. 2. 2013 30. 5. 2013 (Seja je bila nesklepčna.) 27. 9. 2013 18. 12. 2013 19. 3. 2014 27. 5. 2014 30. 9. 2014 17. 12. 2014 11....

Svet zavoda OŠ Malečnik

Šolo upravljata ravnateljica in Svet šole. Svet šole ima štiriletni mandat, sestavljajo pa ga trije predstavniki ustanovitelja (Zdenko Škraban, Stanislava Naterer – podpredsednica, mag. Regina Stajnko Polutnik), pet predstavnikov šole (Nataša Potočnik –...
Dostopnost