Kadar potrebuješ pomoč

  NASVETI OB NEGOTOVOSTIH IN STISKAH Zgodila se mi je krivica – skušaj se pogovoriti s tistim, ki ti je storil krivico – pogovori se z razrednikom, svetovalno delavko,… – bodi samokritičen, morda si za del storjene krivice odgovoren sam...

Svetovalna služba

V šolski svetovalni službi je pedagoginja, ki svetuje učencem in staršem ter sodeluje z učitelji in vodstvom šole pri načrtovanju, spremljanju in evalvaciji razvoja zavoda ter pri opravljanju vzgojno-izobraževalnega dela in poklicni orientaciji učencev. Vodi tudi...

Kako se učim

  KAKO NAJ SE PRIPRAVIM K UČENJU Delovne vneme in delovne discipline ti ne more vsiliti nihče. To ni nekaj, kar lahko dobiš od zunaj. Veselje do učenja moraš poiskati v svoji notranjosti s pomočjo staršev, učiteljev … PRIPRAVI SI DELOVNI PROSTOR Pri učenju...
Dostopnost