OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

Šola učencem v prvem krogu ponudi vse izbirne predmete, izvaja pa tiste, za katere se učenci odločijo (dovolj veliko število prijav).

V knjižnici je na izposojo publikacija, v kateri so predstavljeni izbirni predmeti, ki so jih izbrali v prvem krogu.

Podroben prikaz teh izbirnih predmetov omogoča učencem in staršem lažjo izbiro v drugem krogu.

V šolskem letu 2020//2021 lahko na podlagi zakonodaje izvajamo 12 izbirnih predmetov (dvakratnemu številu oddelkov prištejemo količnik med številom otrok in 23).

izb. predmeti brosura

NEOBVEZNI IZBIRNI PREDMETI

V šolskem letu 2020/2021

Učni načrti neobveznih izbirnih predmetov

Skupno 430 obiskov, današnjih obiskov 1