Izbirni predmeti

OBVEZNI IZBIRNI PREDMETI Poleg obveznih predmetov mora osnovna šola za učence 7., 8. in 9. razreda izvajati pouk iz izbirnih predmetov. Izbirni predmeti so nov način prilagajanja osnovne šole individualnim razlikam in interesom učencev. Učenec se zanje odloča...
Dostopnost