EKO BRALNA ZNAČKA

UČENCI 1. – 3. razreda  morajo prebrati najmanj dve  deli s seznama: H. C. Andersen: Deklica z vžigalicami H. C. Andersen: Grdi raček Carolin Anestey: Mala miška: Hvala Tatjana Angerer: Davidov pravljični vrt Mateja Arhar: Zaljubljeni zvonček Bernardette: Mestna...

Osnovni podatki

V šolski knjižnici je učencem in učiteljem na voljo 6130 knjig. Naročeni smo na 28 naslovov revij in časopisov, ki jih lahko uporabniki berejo v knjižnici v času izposoje. Knjige si lahko učenci izposojajo vsak delavni dan med 7. in 14. uro oziroma glede na urnik...

UČBENIŠKI SKLAD

INFORMACIJE O OSKRBI UČENCEV Z UČBENIKI IN DELOVNIMI ZVEZKI (pdf) Seznam gradiv 2020/2021 učbeniki – učbeniški sklad delovni zvezki ostale potrebščine INFORMACIJE O OSKRBI UČENCEV Z UČBENIKI, DELOVNIMI ZVEZKI IN POTREBŠČINAMI ZA ŠOLSKO LETO 2020/2021 UČBENIŠKI...

Knjižnični red

Želimo, da bi se uporabniki nase knjižnice in čitalnice dobro počutili in nemoteno delali. Zato  prosimo, da upoštevate pravila vedenja, ki so opredeljena na vidnem mestu v knjižnici.               ...
Poslanstvo

Poslanstvo

Šolska knjižnica s svojo dejavnostjo podpira uporabo knjig in drugih informacijskih virov, leposlovnih in strokovnih, tiskanih in elektronskih, dostopnih in oddaljenih. Ta gradiva dopolnjujejo in bogatijo učbenike, učno gradivo in metode dela. S tem prispeva k...